Commissie VSK

Al jaren werkt de VSK-commissie van ISALA ’77 op verschillende manieren aan bewustwording van hoe we met elkaar omgaan. We hebben een vertrouwensprotocol en een vertrouwenspersoon en onze trainers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ook hebben we themasessies en workshops georganiseerd: weerbaarheid van de scheidsrechter, coachen van de jeugd, de belangrijke rol van de ouders langs de lijn en Veilig Sport Klimaat Regionaal (met andere verenigingen in Maas en Waal).

De Commissie VSK wordt gevormd door de vertrouwenspersoon en twee bestuursleden. Wil je meer weten over veilig sport klimaat, bezoek dan de website 'naar een veilig sportklimaat' van NOC*NSF of neem contact op met de Commissie VSK via het contactformulier op onze website.