Privacy

ISALA '77 is er voor de leden en de leden zijn er voor elkaar. Om een vereniging te vormen is het van groot belang dat we elkaar weten te vinden. Om toernooien en competities te organiseren, om trainingen te organiseren, om teams samen te stellen, om contributie te betalen en innen, om diverse team- en clubactiviteiten te ontplooien, etc.

 

Het is daarom nodig dat we persoonsgegevens uitwisselen met elkaar. Maar dat kan niet zonder daar goede afspraken over gemaakt te hebben. We willen zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. En hoe we dat doen, daar zijn we volledig transparant in.

 

Mede in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben we een Privacyverklaring opgezet. Hierin staat welke persoonsgegevens we uitwisselen, met welk doel we dit doen en hoe we de vertrouwelijkheid waarborgen. Voor het kader hebben we een Privacyprotocol, dat richtlijnen geeft hoe we praktisch met persoonsgegevens omgaan. Verder vragen we van alle betrokkenen een toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken met een Toestemmingsverklaring.

 

Hiermee willen we zorg dragen voor een veilig sportklimaat en daar maakt zorgvuldig om gaan met de privacy belangrijk deel van uit.