Vrijwilligers

Alle activiteiten die georganiseerd worden binnen ISALA '77 zijn mogelijk door de inzet van vrijwilligers. En gelukkig zijn er heel veel leden die bijdragen aan activiteiten die gedurende het jaar spelen, aan sociaal-maatschappelijke initiatieven en evenementen die in een aantal gevallen ook inkomsten opleveren voor onze clubkas.

Denk hierbij dan aan:

  • Activiteiten bij Lauwe on Ice: veel leden helpen bij het opbouwen en afbreken van LOI, draaien bardiensten, ondersteunen bij het schaatsen, etc. Mooi voor de clubkas, maar ook fijn om zo een steentje bij te kunnen dragen aan het bruisende dorpsleven!
  • Wedstrijdformulieren worden altijd keurig netjes en vooral ook op tijd door de aanvoerders van de teams ingevuld en digitaal verwerkt. Sta hier even bij stil als je de standen weer netjes op de website ziet verschijnen!
  • De penningmeester wordt eens per jaar bezocht door een Kascommissie die elk jaar weer door andere leden gevormd wordt. Een belangrijke taak die altijd met een lekker kopje koffie wordt uitgevoerd.
  • Scheidsrechters, het lijkt vanzelfsprekend dat die er altijd zijn. Dat is ook zo, want dat zijn wij zelf! Elke senior lid zal een enkele keer per jaar een wedstrijd moeten leiden. Junior leden mogen dat uiteraard ook. En de échte liefhebber kan vaker fluiten. Fijn dat dit elk seizoen weer geregeld is!
  • Garderobediensten in de Rosmolen: Als anderen feest vieren vind je, vaak op onmogelijke tijdstippen, onze leden in de garderobe van de Rosmolen om jassen te ontvangen, bewaren en uit te geven. Fijn dat we hier vrijwilligers voor hebben!
  • De Grote Clubactie is een belangrijk middel om de clubkas aan te vullen.Grote Clubactie Dankzij het uitstekende werk van de coördinatrice en de vele enthousiaste jeugdige lotenverkopers blijft de kas gevuld en hoeft de contributie weer niet verhoogd te worden!
  • Diverse Fund Raising activiteiten door het jaar heen worden altijd weer georganiseerd door, of bemenst met ISALA'77 leden. Elke euro is belangrijk en zo is ook elke vrijwilliger belangrijk!
  • Elk jaar blikken we terug op het afgelopen seizoen met een Einde Seizoenstoernooi. Dit toernooi heeft elk jaar een origineel thema dat uitnodigt tot de prachtigste verkleedpartijen en is steeds weer een moment waar naar uit gekeken wordt, niet in de laatste plaats door de inzet van een aantal vrijwilligers!

Hulde aan alle vrijwilligers!