Kascommissie

De Kascommissie heeft de belangrijke taak om de financiële huishouding, die binnen het bestuur door de Penningmeester wordt gevoerd, te controleren.
De Kascommissie bestaat uit twee personen die jaarlijks, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), de controle uitvoeren en hierover verslag uitbrengen in de ALV.
Op basis hiervan wordt de jaarrekening goed gekeurd en wordt de Penningmeester decharge verleend over zijn boekhouding van afgelopen jaar.

De Kascommissieleden worden door de ALV voor twee jaar benoemd, elk jaar treedt één van de twee leden af en wordt vervangen door een opvolger. Wie de Kascommissieleden zijn, kun je nalezen in de notulen van de laatst gehouden ALV.

Zonder Kascommissie kan de vereniging niet bestaan. Fijn dat hier altijd weer vrijwilligers voor zijn!

Wil je ook een keer deel uitmaken van de Kascommissie, laat dat dan alsjeblieft voorafgaand aan de ALV aan een bestuurslid weten of stuur een bericht met het Contactformulier.