Vertrouwenspersoon

De huidige Vertrouwenspersoon is in deze rol per juli 2013 verbonden aan ISALA ’77. De vertrouwenspersoon is zelf geen actief spelend lid, maar heeft in de loop der jaren wel een band opgebouwd met de vereniging.

In het dagelijks leven is onze vertrouwenspersoon professioneel mentor. Door haar opleiding en praktijkervaring, ook in vertrouwensrollen in andere organisaties, geeft de vertrouwenspersoon op professionele wijze invulling aan deze belangrijke rol bij ISALA '77.

De Vertrouwenspersoon is bereikbaar*:

 

 

 

Bel je bovenstaand nummer maar wordt dit niet beantwoord, spreek dan je naam en telefoonnummer in, er wordt dan zo snel mogelijk gereageerd.

 * Let op: Deze contactgegevens zijn alléén voor vertrouwenszaken. Voor alle andere vragen omtrent het vertrouwensbeleid kan contact opgenomen worden met het bestuur of kan het Contactformulier worden gebruikt.