Veilig Sportklimaat

ISALA ’77 hecht aan een veilig sportklimaat en heeft hiervoor een vertrouwensprotocol en vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Doel van de Vertrouwenspersoon

Volleybalvereniging ISALA ’77 wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van deze sport. Ieder lid moet zich dan ook thuis voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Daarbij mag niemand zich uitgesloten voelen van de groep, het team of de vereniging om redenen die in strijd zijn met de wet algemene omgangsvormen en fatsoensnormen. We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Maar ondanks dat kunnen zich situaties voor doen waarin een ISALA ’77 lid, of iemand die op een andere manier met de vereniging is verbonden, een situatie in vertrouwen aan de orde wil stellen om vervolgens advies en steun te krijgen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat je zelf direct te maken hebt met ongewenst gedrag, maar dat je het vermoedt of signaleert bij anderen. Voor die situaties is een Vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Algemeen

Belangrijk is dat iedereen moet weten dat je met klachten, signalen of vermoedens van ongewenst gedrag naar de vertrouwenspersoon kunt gaan. Zij heeft een goed contact met de vereniging. Regelmatig zal zij daar dan ook (vooral op informele wijze) zichtbaar aanwezig zijn.

 

Werkwijze

Wanneer je bij de vertrouwenspersoon aanklopt, dan biedt deze in ieder geval een luisterend oor. Zij zal zo nodig samen met jou het probleem in kaart brengen, uitzoeken welke stappen je kunt ondernemen om het probleem aan te pakken en nagaan of je daarbij hulp nodig hebt. Verder kan de vertrouwenspersoon adviseren of bemiddelen maar ook doorverwijzen naar een andere (hulpverlenende) instantie. Indien dit noodzakelijk is, biedt de vertrouwenspersoon zo nodig nazorg; alles natuurlijk in goed overleg met jou.

 

Privacy en geheimhouding

Het is de bedoeling dat je met een gerust hart over jouw situatie kunt praten, daarom heeft de vertrouwenspersoon ook geheimhoudingsplicht en wordt de bescherming van je privacy gewaarborgd. De geheimhouding duurt voort, ook wanneer de vertrouwenspersoon de functie beëindigt of als je zelf geen lid meer bent van ISALA ’77.