Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

In het het Huishoudelijk Reglement is een aantal afspraken vastgelegd die we als vereniging belangrijk vinden. We schrijven niet alles hierin op, zoals altijd en overal zijn de wetten, regels en omgangsvormen die overal gelden ook binnen onze vereniging van toepassing.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Heb je suggesties om het Huishoudelijk Reglement aan te passen, dan kan je die laten weten via het contactformulier.

Klik voor het Huishoudelijk Reglement op: Huishoudelijk reglement