Ereleden

ISALA '77 heeft gelukkig veel leden en daaronder zijn er velen die naast de toch al bewonderenswaardige vrijwilligerstaken ook nog iets extra speciaals voor de vereniging betekenen of betekend hebben. En die mensen zetten we in het zonnetje door ze het ERELIDMAATSCHAP toe te kennen.
Op deze wijze is het niet alleen een eenmalige pluim die uitgereikt wordt, maar krijgt het lid een blijvende plek in de historie van de vereniging.

ISALA '77 is veel dank verschuldigd aan de volgende Ereleden:

- Albert Metzelaar is tijdens het eindeseizoenstoernooi in 2016 gehuldigd vanwege zijn ruim 20-jarig trainerschap, zijn vele andere vrijwilligerstaken voor de vereniging en zijn trouwe aanwezigheid bij en waardevolle bijdragen aan de Algemene Ledenvergaderingen en het Trainersoverleg.

- Ria van Hulst vanwege haar actieve lidmaatschap sinds de oprichting van ISALA '77 en onnoemelijk veel vrijwilligersactiviteiten die altijd spontaan en energiek vervuld worden.

- Joke van den Heuvel is vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk en uitstekende bijdrage aan de continuïteit van de vereniging bij het 30-jarig bestaan van ISALA '77 tot erelid benoemd.

- Jan Coppes vanwege zijn enorm actieve rol als trainer en speler door de vele ISALA '77 jaren heen.

- Thea van Dinther vanwege de langdurige vrijwilligersactiviteiten rond het perfect verwerken van de wedstrijdformulieren.

- Gerda Wijnekus vanwege haar drive om ISALA '77 op te richten.

- Hanny Wakker vanwege haar vele vrijwilligerstaken en haar trainerschap van Dames Recreanten.

- Ben Meekes vanwege zijn bijzondere verdiensten als voorzitter van ISALA '77 en langdurig succesvol trainerschap van Dames Recreanten in de jaren '90.